Wood & Bamboo Mop & Broom Handle

Wood Bamboo Mop Handle 1.5m X 25mm Ausaca

M3 Wood Bamboo Mop Handle 1.5m X 25mm Ausaca

Wood Plain Mop Handle 1.35m Bamboo DuraTuff Lacquered Oates

M3 Wood Plain Mop Handle 1.35m x 25mm Bamboo DuraTuff Lacquered Oates

Wood Plain Mop Handle 1.5m Bamboo DuraTuff Lacquered Oates

M3 Wood Plain Mop Handle 1.5m x 25mm Bamboo DuraTuff Lacquered Oates