MOP HEAD YARN

400 gm Oates Duraclean Mop Head Oates Yellow

M4 MH 400gm Oates DB Duraclean Mop Head Oates Yellow

400 gm Oates Duraclean Mop Head Oates White

M4 MH 400gm Oates DB Duraclean Mop Head Oates White

400 gm Oates Duraclean Mop Head Oates Red

M4 MH 400gm Oates DB Duraclean Mop Head Oates Red

400 gm Oates Duraclean Mop Head Oates Green

M4 MH 400gm Oates DB Duraclean Mop Head Oates Green

400 gm Oates Duraclean Mop Head Oates Blue

M4 MH 400gm Oates DB Duraclean Mop Head Oates Blue

350 gm Oates Light B Duty Oates 350 grams Blue

M4 MH 350gm Oates Light B Duty Oates 350 grams Blue